Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

20/09/2007

Verkeer(d)

Voor mijn job(s) ben ik vaak op de baan.
Gelukkigerlijk voorziet mijn werkgever in een bedrijfswagen, zodat de transportkosten niet de pan uitswingen.
Spijtig genoeg ben ik niet de enige die van zulke voordelen geniet.

Toen ik circa drie jaar geleden voor het eerst de verplaatsing Willebroek - Sint-Martens-Latem maakte, was dat via het traject N16 -> E17 -> E40.
Weinig files, en ondanks de afstand (73km) slaagde ik erin relatief snel op het werk te arriveren.

Daarna verkastten we met het werk naar Drongen. De afstand vermeerderde een beetje, maar dat had geen negatieve invloed op de reisduur.

Toen Godelieve en ik in Londerzeel gingen wonen, veranderde mijn parcours: A12 -> R0 -> E40, iets wat ik in het verleden ook af en toe deed, om files richting Antwerpen te vermijden.
Nog steeds weinig files, met uitzondering van de oprit in Wemmel.

Op die drie jaar tijd is de situatie op de weg echter grondig gewijzigd.
Zowat de hele weg van en naar het werk lijkt op blokrijden. Rechter-, midden- en linkerrijstrook zijn overladen met wagens en trucks, allen aan een tempo schommelend tussen de 90 en 115.
Nergens een opening te zien om voorbij te steken.

Toen ik de Ford moest gaan oppikken liep de kortste weg langs de E17, dus reed ik nog eens mijn oude route.
Ook daar hetzelfde liedje: de wegen stromen vol, en kunnen de overvloed aan wagens niet meer aan.

Ik ben dan wel geen goedbetaalde verkeersdeskundige, maar ik zie enkele oorzaken:

 • Toename van het (zware) vrachtverkeer voor en tijdens de spitsuren.
  Vroeger werden vrachtwagens pas geladen om 8u, waardoor ze pas op het einde van of na de spits in massa de autostrades begonnen te bevolken. Nu worden deze kolossen door de avond- of nachtploeg nog geladen, waardoor ze sneller in de spits terecht komen.
  Ik doe geen uitspraak over de vraag of de hoeveelheid vrachtverkeer ook effectief toegenomen is, aangezien ik niet over harde gegevens beschik.
 • Toename van licht vrachtverkeer tijdens de spitsuren.
  Denk aan die (veeleer witte) camionettes, busjes en dergelijke.
  Misschien hebben wij als klanten hier wel zelf de hand in: we zorgen ervoor dat onze wereld alsmaar globaler wordt: we bestellen een boek via Proxis, Amazon of Ebay, maar voor elke bestelling rijdt er zo'n wagentje rondt; we gaan steeds vaker op zoek naar de goedkoopste aannemer, loodgieter en klusjesman, zonder rekening te houden met de locatie en verplaatsing.
  Het gevolg? De midden-, maar vooral de linkerrijstrook is bezaaid met busjes allerhande, vervaarlijk manoeuvrerend tussen het verkeer, hun zware lading losjes torsend op het dak.
  Wat mij betreft dé verkeersremmers bij uitstek, en ook extra gevaar, vermits je niet (zoals bij personenwagens) door de achterruit kan zien wat er voor hen gebeurd.
 • Stijging van het aantal bedrijfswagens.
  De economische hausse, in samenwerking met de toegenomen assertiviteit van de hoger opgeleide werknemers, zorgt ervoor dat alsmaar meer mensen een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgen.
  Dit, in combinatie met de tankkaart, doet mensen steeds minder nadenken over mogelijks te vermijden verplaatsingen, dewelke ze misschien wel hadden vermeden indien ze zelf voor de kosten moesten opdraaien.

De vooruitgang heeft zijn prijs, en een dichtslibbend wegennet is daar een deel van.
Maar we moeten niet al te pessimistisch zijn, vermits er een aantal pasklare oplossingen voorhanden zijn.

 • Meer vrachtvervoer via het spoor, maar vooral: de waterwegen.
 • Vrachtvervoer uit de file houden. De transporten hetzij overdag, hetzij 's nachts laten plaatsvinden. Een dubbele oplossingen, vermits niet alleen de files zullen afnemen, maar ook het aantal ongevallen met vrachtwagens zal afnemen.
 • Strenger optreden tegen voorbijstekende vrachtwagens bij regenweer, en mogelijk de verkeerswet uitbreiden: totaal inhaalverbod voor vrachtwagens tijdens de spitsuren.
 • Liberalisering van de postmarkt. Dit zal de prijzen drukken, wat allianties in de hand zal werken. het licht vrachtverkeer zal hierdoor minderen.
 • Subsidies indien je werklui uit eigen streek in dienst neemt.
 • Licht vrachtverkeer beperken tot rechter- en middenste rijstrook.
 • Stap af van het syteem van het bouwverlof. Nu is er 3 weken per jaar amper verkeer. Tracht die daling te spreiden.
 • Subsidies voor carpoolen, ook bij bedrijfswagens. Maak het ook voor de werknemer interessant om dit te doen.
 • Help grote bedrijven satellietkantoren opzetten. De werknemers blijven hierdoor uit de file, en kunnen na de file naar de hoofdzetel vertrekken.
 • Thuiswerken moet sterker aangemoedigd worden. Werkgevers hebben vaak een aversie van thuiswerken, omdat ze de exacte werkuren en -omstandigheden niet kunnen controleren. Leer je werknemers te betrouwen, en beoordeel hen op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde werk, in plaats van de uren dat ze achter bun bureau zaten.

Samen werken aan een betere wereld... Mooi toch?

De commentaren zijn gesloten.