Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

15/12/2008

Scheiding der machten

Reeds in 1748 werd door Montesquieu de basis gelegd voor een van de belangrijkste beginselen van onze huidige staatstructuur: de scheiding der machten. Vereenvoudigd komt het erop neer dat een staat bestaat uit 3 machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. Willen we van een democratie spreken, dan moet er sprake zijn van een absolute scheiding tussen deze machten.

De hele Fortis-zaak brengt dis basisprincipe aan het wankelen. De Belgische regering wilt absoluut dat het nieuw verworven eigendom zo snel mogelijk overgaat in Franse handen. Het waarom (hebben ze misschien zelf geen geld meer?) doet er niet toe.

In een democratisch bestek kan de wetgevende macht niet ingaan tegen de rechtsprekende macht. Waar is dat principe gebleven, wanneer de Belgsiche staat beslist (of er allezins over nadenkt) de rechter die de moed had tegen hun overhaaste beslissing in te gaan, te wraken?

Beseffen we wel wat dat betekent? Als u of ik de volgende keer gebruik willen maken van onze wettelijke rechten, en de staat aanklagen wegens een overtreding, dan zijn we reeds of voorhand verloren. Terug naar het Romeinse Rijk, waar de Keizer alleen besliste over leven of dood, en de senaat als schaamlapje diende.

Juist waar is de gerechtigheid verloren gegaan?

13:38 Gepost in Varia | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.