Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

09/01/2008

Thema EuroSTAR

Het thema van de EuroSTAR conferentie van 2008 is bekend.

"The Future of Software Testing" zal als leidraad dienen voor tal van white papers en presentaties.

Vorig jaar miste ik de deadline, maar dit jaar zal ook ik proberen een paper in te sturen. Je weet maar nooit...

15:54 Gepost in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: EuroSTAR

08/01/2008

Nieuwe opdracht

Volgende week maandag begin ik aan mijn nieuwe opdracht: Athlon Car Lease in Zaventem.

08:45 Gepost in Werk | Permalink | Commentaren (0)

03/01/2008

Zelfstandig

Sinds gisteren ben ik eindelijk zelfstandige. Althans, in bijberoep.

Na jaren van aanmodderen en vriendendiensten heb ik besloten (in samenspraak met Godelieve natuurlijk) om zelfstandige te worden in bijberoep.

Al mijn activiteiten buiten mijn dagjob kunnen nu ook officieel gemaakt worden: we hielden immers de beschrijving van de activiteiten zo ruim mogelijk: informatica en aanverwanten (zowel advies over aankopen als ontwikkeling, testing en delivery), organisatie van events, DJ, marketing, grafisch design en promotiedrukwerk.

Tussen kerst en nieuw gingen we langs bij het BIZ ondernemingsloket en de bank, en sinds gisteren zou mijn dossier opgestart zijn. Vanzelfsprekend zullen er nog veel procedures en documenten volgen, maar dat nemen we er graag bij.

Aangezien mijn compagnon Karel-Jan al beslag had gelegd op de naam van ons 'bedrijfje' uit onze schooltijd, werd als naam voor Adventures gekozen, de naam van onze discobar en evenementenbureau.

21/12/2007

Einde AWLSV

Ik heb net mijn computers voor de laatste maal afgesloten in Drongen. Gebruiker AWLSV werd voor de laatste maal afgemeld.

Bijna 3,5 jaar bracht ik door bij deze klant, en veel van de werknemers zijn meer geworden dan collega's of concullega's.

Vanmiddag was er nog een uitgebreide drink, maar daarna viel het doek definitief en trok ik de deur een laatste maal achter mij dicht, nieuwe horizonten en uitdagingen tegemoet.

18:45 Gepost in Werk | Permalink | Commentaren (0)

20/12/2007

Waarom?

Een van de meest gehoorde vragen wanneer je in een gesprek verwikkeld bent met mensen (niet-testers) die te weten komen dat je tester bent: "Jij werk toch (in opdracht) voor firma X? Waarom heb je die bug dan niet gevonden?"

Mogelijke antwoorden:

  • Ik heb inderdaad voor firma X gewerkt, maar werke aan een ander product.
  • Ik werkte inderdaad voor firma X en aan product Y, maar stond niet in voor functionele testen
  • Ik werkte inderdaad voor firma X en aan product Y, maar die test stond niet in het test plan
  • Ik werkte inderdaad voor firma X en aan product Y. Ben je wel zeker dat dit een bug is, en geen feature?
  • Ik werkte inderdaad voor firma X en aan product Y. Volgens mij ligt het aan je omgeving.

Voor veel mensen staat testen echter gelijk aan: alles mogelijke bugs uit software halen.
Wel: reality check!
Software, hoe eenvoudig ook, zal altijd.... ALTIJD... bugs bevatten. Ongeacht de kwaliteit van het testteam of de som geld die je er tegen aansmijt.
Zelfs de NASA-software bevat fouten: 1,4% van de lijnen code bevat een bug.

De belangrijkste regel bij het testen van software is wanneer je stopt met testen. Utopisch zou dat inderdaad zijn wanneer alle bugs gevonden en opgelost zijn, maar dat is niet realiseerbaar.
Een iets minder utopische regel is dat men stopt met testen wanneer de kostprijs van het vinden van één extra bug de kostprijs van de bug bij de klant overstijgt. M.a.w.: wanneer het minder erg is (zowel reëel als qua imago) dat de klant een bug vind, dan een heel testteam aan de slag te houden, stop er dan mee.

De praktijk is nog pragmatischer: testers komen aan het einde van de product lifecycle en hebben vaak het minste in de pap te brokken. Een deadline en budget worden van hogerhand opgelegd, en lijken in steen gehouwen.

Dan komt het echte werk van een test coördinator/manager naar boven: welke testen voeren we uit en welke niet?

Uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat je, ondanks je eigen kwaliteiten, voor een groot deel van de expertise van anderen en een veel grotere portie geluk afhankelijk bent...

16:13 Gepost in Varia, Werk | Permalink | Commentaren (0)

19/12/2007

Het einde van testing?

Als test consultants doen we vaak niet alleen uitvoerend werk: alsmaar meer en meer bedrijven zijn op zoek naar een grondige analyse van hun hele productie-lifecycle, inclusief kennis.

Betekent dit dat deze kennis er op termijn voor zal zorgen dat testing zichzelf zal opheffen?

Wanneer de kennis is overgedragen, wat is dan nog de toegevoegde waarde van ingehuurde diensten? De bedrijven kunnen dan toch evengoed zelf hun testafdeling opstarten?

Wel, niet helemaal.

Het eerste grote probleem is het tekort aan IT'ers. Niet alleen zijn er te weinig IT'ers, de beschikbare IT'ers kiezen maar al te vaak voor een rol als developer of analist.
Bedrijven zoals CTG spenderen dan ook een immens budget aan het rekruteren van niet-IT'ers, en bieden hen een opleiding van (minstens) een maand, vooraleer ze in het vak kunnen stappen.

Ook zijn de jobopportuniteiten voor testers binnen een niet-consultancybedrijf relatief laag. Hoe we het ook willen stellen, veel managers zien testers nog steeds als gefaalde ontwikkelaars. Deze perceptie zorgt er ten dele voor dat de doorgroeimogelijkheden naar andere functies eerder beperkt zijn.

Vaak is testing heel specialistisch: functioneel testen valt aan te leren binnen een beperkt tijdsbestek, maar wat met stresstesting, loadtesting, security testing e.d.? Dit zijn disciplines die jaren ervaring vereisen. Ervaring die vaak nog niet in die bedrijven beschikbaar is.

Tenslotte verandert de IT-wereld bijzonder snel. Ook testers hebben behoefte aan training. Veel training. Zeker gezien hun rol tussen de processen heen, wordt van hen een kennis van o.a. requirements-management, analyse en defect tracking verwacht. De kostprijs van deze training is zeer hoog, en maar in beperkte mate beschikbaar.

Tellen we al deze zaken samen, dan wordt outsourced testing, of dat nu intern testeam van consultants is, of een groep uit India, verreweg de beste en goedkoopste oplossing.

En zelfs al komt er binnen een aantal jaren een verschijving op de arbeidsmarkt, dan zijn er nog talloze kleinere bedrijven die hun kwaliteitsstandaarden zullen moeten verhogen, vanwege het werk dat wij als consultant vandaag verzetten bij hun grotere broertjes.

Er is dus nog geen reden om voor onze job te gana vrezen. Integendeel: hoe beter we ons werk doen, hoe meer we mensen kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van testing.

14:53 Gepost in Varia, Werk | Permalink | Commentaren (0)

15/12/2007

Een extra Test Paradox

Voor diegenen die EuroSTAR of het Software Testing Seminar bijgewoond hebben: een uitbreiding op de presentatie van Zeger.

Nancy vertelde reeds over test budgetting dat, afhankelijk van de methode, het budget voor testing ofwel even groot moet zijn als dat van development, ofwel 40% van het geheel uitmaakt (inclusief unit en unit integration tests).

Uit het publiek kwam de vraag of er geen manier was om een test budget op te stellen, zonder gebruik te maken van andere cijfers. Want op de keper beschouwd zit je inderdaad met een gewrongen situatie: wanneer het oorspronkelijk begrootte budget fout is, zal je uiteindelijke resultaat ook fout zijn.

Een typisch kip-of-het-ei probleem. Een project manager probeert een estimatie te maken van zijn budget voor een nieuw product. Hoogst waarschijnlijk heeft hij geen weet van de gangbare ratio's: per slot van rekening zijn de meeste project managers gepromoveerde ontwikkelaars, die testing als een noodzakelijk kwaad zien. Vaak wordt testing dan ook maar 10% van het budget toegekend.
Daar zit je dan als test manager! Wat kan je doen? Op dat moment niet veel. Als het budget al vastligt, zal je creatief moeten zijn. Ligt het budget nog niet vast, dan heb je wat speelruimte.

Op de lange termijn is er maar één oplossing: verbeter het imago van testing binnen je organisatie. Wijs stakeholders op de mogelijke gevaren van een te krap budget van testing en rijk hen de ratio's aan. Deze zijn gebaseerd op werkelijke cijfers, geen fantoom-budgetten.
Op die manier kan je trachten een sfeer te creëren waar de test manager deel kan uitmaken van het project team dat het budget samenstelt, en daar meer en meer een stempel op kan drukken.

Testing is niet alleen een beroep, het is een bewustmakingsproces, een roeping!

20:40 Gepost in Werk | Permalink | Commentaren (0)

14/12/2007

Software Testing Seminar

Om de kennis onder de CTG testers te verhogen en het teamgevoel wat aan te moedigen, organiseerde CTG al 3 maal de Testing Training Days: seminaries van en voor CTG testers, waar we allemaal, zowel lesgevers als leerlingen, slimmer uitkomen.

Vandaag stond de 4e editie op de agenda, maar dat was een speciale editie: voor de eerste maal werden ook klanten uitgenodigd om deel te nemen. Voor deze gelegenheid werd de naam veranderd in Software Testing Seminar.

Het was een gigantisch succes! Congrescentrum Ter Elst moest constant 3 zalen ter beschikking houden.
Een aantal seminaries werd plenair gehouden, de anderen vonden plaats in tracks.

Mijn track viel wat tegen: podiumvrees zorgde ervoor dat ik wat te snel doorheen m'n slides raasde, maar hopelijk is de boodschap (de boodschappen feitelijk) toch goed overgekomen.

Verder was er van alles wat: test budgetting, tooling, exploratory testing, defect tracking, testing paradoxes, workshops, ...

Dit alles aaneengekoppeld met een overheerlijk walking dinner en afgesloten met een drink aan de bar zorgde voor een geslaagde dag.

17 Januari volgt de tweede sessie van dit semnarie, waarop (nu al) nog meer klanten en CTG'ers ingeschreven zijn!

12/12/2007

Testworkflows

Er zijn weinig zaken die een team meer karakteriseren als de gebruikte workflow.

De manier waarop requirements en defects worden behandeld, zegt veel over de manier waarop het team wordt geleid en de waarde die andere teams aan hen hechten.

Toon me je workflows en ik zeg je hoe gezond het er binnen je project aan toegaat.

Toen we in het begin bij een klant aan de slag gingen was de situatie eenvoudig: development had een bugtracking tool en een requirements tool ontwikkeld, zonder enige inspraak van testers. En dat was er aan te merken.

Naarmate de maturiteit van testing steeg, begonnen andere teams het belang ervan in te zien en werden onze aanwijzingen meer en meer opgevolgd.

Bij de start van een nieuw project werden de messen geslepen. De wet van de sterkste geldt ook binnen de software-wereld.
Door gerichte voorstellen te doen konden we onze positie duidelijk afbakenen. We wonnen niet elke veldslag, maar bepaalden wel mee de strategie.

Ondertussen is het project uitgegroeid tot een monsterproject, over verschillende developmentcentra en test teams.
Ook zij moeten hun workflows opstellen, maar verkiezen dat wij het voor hen doen.

Zo zie je maar: kies je gevechten uit. Je wint nooit elke veldslag, maar met genoeg volharding en goede argumenten sta je meestal wel als overwinnaar op het slagveld.

14:53 Gepost in Werk | Permalink | Commentaren (0)

07/12/2007

EuroStAR: een overzicht

EuroSTAR 2007 had voor mij vele verrassingen in petto. Niet alleen de kwaliteit van de conferentie, maar ook de hele omkadering er rond was tot in de puntjes verzorgd.

Enig minpuntje: de hoogvliegers op de seminaries werd spijtig genoeg maar al te vaak afgewisseld met presentaties die zulke naam amper waardig waren. Dit is vanzelfsprekend inherent aan het selectiesysteem (sprekers worden uitgenodigd op basis van een titel en samenvatting van één pagina) en de invloed van sponsors, maar het doet wat af aan de geloofwaardigheid van een testing conferentie, zeker wanneer deze als slogan 'Defining the profession' heeft.

Dinsdag:

Na een vlekkeloze vlucht met SNB vanuit Zaventem naar Stockholm (Bromma), namen we (na een geaccidenteerde taxirit) intrek in het smetteloze Connecthotel. Na een snel middagmaal haastten we ons naar de conferentieruimte, net op tijd voor de keynote van Michael Bolton (neen, niet de zanger).

Daarna splitsten we ons een beetje op, elk onze eigen interesses achterna. Ik koos voor 2 tracks in het thema 'Organisational approaches'. Eerst een presentatie over het testproces bij Google, en daarna over een TPI assessment bij Sony Ericsson.

De (conferentie-)dag werd afgesloten met een keynote over test metrics.

Na ons wat hebben opgefrist te hebben in ons hotel namen we de trein naar de historische binnenstad. Na wat zoeken belandden we aan tafel in de kelder van een Thaïs restaurantje, om daarna nog af te zakken naar een Jazz-bar.

Woensdag:

Traditioneel de drukste een meest gevulde dag van de conferentie. We gaan van start met een keynote van Microsoft, die op niet veel goedkeuring kan rekenen. Aangezien mijn collega Zeger een mini-track presenteert, wonen de meeste van ons ook de voorgaande presentatie bij.

Na een puike presentatie van Zeger, die achteraf de award voor beste paper zal krijgen, volg ik 2 sessies rond Soft Skills. Na de lunch volgt er een interactieve sessie. Na een korte break volg ik een presentatie over Agile Testing (door ex-collega Erik Boelen) en tenslotte eentje over Test Process Improvement.

Een leuke quiz sluit een lange maar interessante dag af.

's Avonds duiken we nogmaals de historische stad in. We eten rendier, bezoeken een bar volledig opgetrokken uit ijs (inclusief banken, glazen, e.d.) en gaan daarna terug naar het restaurant, dat ondertussen werd omgetoverd tot een danscafé/discotheek.

Donderdag:

Laatste dag van de conferentie, en de vermoeidheid begint bij velen op ter steken: de standhouders leggen al heel wat minder enthousiasme aan de dag, de ochtendsessie zijn minder druk bevolkt en zelfs de sprekers hebben moeite de aandacht van hun publiek lang vast te houden. Ik hoopte een sessie rond Test Maturity bij te wonen, maar deze was al volledig volzet. Dan werd het maar Usability Testing voor flash-applicaties, gevolgd door een presentatie over de culturele aspecten van testers en testmethodologie.

Na een korte break volgde er een van de hoogtepunten, met een presentatie van test metrics, waarbij de invloed van testen op de release datum werd aangekaart. Voor de lunch was er nog een sessie over test case design, maar die had weinig om het lijf.

Na de middag waren er twee sessies van inwoners van de lage landen: eentje over de politieke processen die het testen beïnvloeden en eentje over de sicussie of we testen als een appart beroep kunnen zien of niet.

De conferentie werd afgesloten met een knaller van een keynote.

Vanuit de Stockholmermässe zetten we koers naar het hotel om onze koffers op te pikken en namen we een taxi naar de luchthaven. Na een snelle pizza namen we plaats in ons vliegtuigje, maar motorproblemen vertraagden ons vertrek.

Enige uurtjes later zetten we terug voet op Belgische bodem. Tijd dus om onze impresseies en opgedane kennis te gaan toepassen in onze job!

16:50 Gepost in Werk | Permalink | Commentaren (0)